Reio Vilipuu Taastusravikliinik
Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab Haigekassa arsti RETSEPTI alusel kroonilise perifeerse veenipuudulikkuse ja kroonilise venoosse haavandi raviks kasutatavaid kompressioontooteid – aluspõlvikuid sisaldavate kompressioonpõlvikute komplekte 90% ulatuses. Hüvitamise eeltingimuseks on diagnoos I87.2 või I83.0-I83.2 (krooniline perifeerne veenipuudulikkus, alajäseme varikoos või varikooshaavand koos või ilma põletikuta) ning ultraheliuuringuga tõendatud veenipuudulikkuse raskusaste C4-C6 CEAP klassifikatsiooni järgi.

Toodete ja hüvitamise kohta täpsemalt vt tervise- ja tööministri määruse nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023) §-st 77. Muude kompressioontoodete hüvitamise kohta vt sama määruse §-st 76 ning haavaplaastrite ja -sidemete hüvitamise kohta venoossete haavade raviks §-st 68.

Sobivate toodete valiku leiate Reio Vilipuu Taastusravikliinikust aadressil Kotka 12, C-korpuse I korrus, telefon 6454250. Oleme avatud E-R 10:00-18:00.
0

Reio Vilipuu Taastusravikliinik
Sellest aastast toimuvad Reio Vilipuu Taastusravikliinikus igal teisipäeval ja neljapäeval algusega 18.00 Shindo rühmatreeningud. Tundi juhendab Kristi Aruküla, kes on Shindo treeninguid erinevates spordiklubides ja treeningrühmades juhendanud juba alates 2009. aastast.

Shindo on Jaapanist pärit massaaži-, venitus- ja lõõgastusharjutuste süsteem. Shindo rühmatreeningus praktiseeritakse erinevaid venitus- ja lõdvestusharjutusi, mis on kombineeritud sügava rahuliku hingamise ja lihtsate massaažitehnikatega. Sellised võtted pakuvad kehale lõdvestust emotsionaalsetest ja füüsilistest pingetest ning aitavad luua tasakaalu, et tunneksime end tervete, tugevate ja hea energiatasemega. Treening on vaikne, rahulik ja endassevaatav – selline lähenemine aitab hästi maandada stressi ja saavutada iseendaga parema kontakti.

Shindo rühmatreening kestab 50 minutit, sobib kõikidele ning ei eelda varasemat kokkupuudet Shindo ega mõne muu treeningstiiliga. Riietu nii, et saaksid end vabalt liigutada ja sirutada. Registreerimine tundi toimub telefonil 645 4250 või e-mailil treening@tursekeskus.ee. Maksumus on 10 eurot 1 kord või 80 eurot 10 korda (tasuda saab sularahas või pangakaardiga kohapeal).
0

Reio Vilipuu Taastusravikliinik
Alljärgnevalt leiate täpse ülevaate rinnaproteeside soodustuse kohta.

Alates 2016. a jaanuarist korraldab abivahendite soodustingimustel taotlemist ja eraldamist Sotsiaalkindlustusamet. Abivahenditeenuse korraldamise nõuded on täpsemalt kirjas sotsiaalhoolekande seaduses (§ 46 – § 55).

Kellel on õigus vajalikule abivahendile soodustust saada:
• puudega lapsed kuni 18-aastased –90%
• kõik lapsed kuni 18-aastased – 50%, eriarsti tõendi alusel
• õppiv puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealine kuni 26-aastased – 90%
• puudega või töövõimetusega alates 40% tööealised isikud – vastavalt määrusele
• osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud – vastavalt määrusele
• vanaduspensionärid – vastavalt määrusele
• 01.01.2017 lisandusid 16-17-aastased isikud, kellel on tuvastatud osaline/puuduv töövõime – vastavalt määrusele

Lisaks eelnevalt loetletud isikutele on õigus soodustust saada:
• isikul rinnaproteesi ostmiseks – NB! rinnaproteesi vajav isik ei pea taotlema puuet!
• isikul, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks
• isikul silmaproteesi ostmiseks

Asjade käik:
1. operatsiooni läbi teinud isik saab perearstilt või eriarstilt vastava TÕENDI, kus on märgitud, et isik vajab rinnaproteesi kas ühele või mõlemale kehapoolele ning saab ka RETSEPTI rinnaproteesi kohta (retsepti kehtib ka tõendina, kui sinna on märgitud sõnadega: …”vajab rinnaproteesi”…)
2. isik pöördub Sotsiaalkindlustusameti poole TÕENDIGA abivahendi kaardi taotlemiseks
3. isik pöördub abivahendi müüja poole koos ABIVAHENDI KAARDI ja perearsti või eriarsti vastava rinnaproteesi RETSEPTIGA

Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“: 06.30.18 rinnaproteesid – 4 aasta jooksul 2 tk (ühe kehapoole kohta) – 70% soodustusega 144,00 EUR piirhinnast*. *Arvutuskäik. Kui proteesi hind on 134 EUR ehk alla piirhinna, siis soodustuse määr on 70% 134 EUR-st ehk 93,80 EUR ja isik maksab 40,20 EUR. Kui proteesi hind on 150 EUR ehk üle piirhinna, siis soodustuse määr on 70% piirhinnast 144 EUR-st ehk 100,80 EUR ja inimene maksab 49,20 EUR.

Õigusaktide (seaduse ja määruse) lingid:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015041

Vastavalt patsiendi soovile temale kõige paremini sobiva rinnaproteesi leidmiseks palume broneerida 30 minutiline aeg Reio Vilipuu Taastusravikliinikus, aadressil Kotka 12 C-korpuse I korrusel, telefonil 6454250. Kohapeal saadaval ka spetsiaalne pesu ning ujumisriided. Oleme avatud E-R 10:00-18:00.

Rinnaproteeside soodustusega soetamist võimaldab Euroopa Sotsiaalfondi “Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” meede.
0